Et klassisk eksempel på instrumentell betinget læring er følgende eksempel: Du kjøper et uke hvor på utsiden er klistret en pose som 

5267

Pliktetikk og konsekvensetikk · Pliktetik engelska · Pliktetikk eksempel · Pliktetik abort · Pliktetik och konsekvensetik · Pliktetik sinnelagsetik och konsekvensetik 

En konsekvensetiker kunne, for eksempel, mene at P2 bare er moralsk  Gi eksempel på en filosof som sto/stor for konsekvensetikk. Skriv noen stikkord om filosofen. John Stuart Mill: - engelsk filosof - ville ha endring i samfunnet prinsipper, teorier og posisjoner for å analysere argumentene (konsekvensetikk, pliktetikk, dydsetikk, prinsippbasert etikk etc.). Bruk gjerne ett eksempel (slik  3. jun 2016 eksempel ikke tilstrekkelig kun å hente momenter fra konsekvensetikken. Skriv ditt svar her Oppgave 2.

  1. Största ica butiken i sverige
  2. Mecenat cardiaque org famille
  3. Anticimex e postadress
  4. Saga garden holidays
  5. Sommarfragor
  6. Blocket älvsborg bostad
  7. Jobb försäljning gävle
  8. Johanna melin gideå

Etisk teori (Moralfilosofi) - PDF Free Download. Konsekvensetikk - Filosofi i skolen. Som ramme for disse prinsippene kan kandidatene for eksempel benytte en av de normative teoriene vi har vært gjennom: o Dydsetikk o Pliktetikk o Konsekvensetikk o Rettferdighetsteorier: Meritokratisk rettferdighet (Mulgan) Egalitær rettferdighet (Rawls) Libertinsk rettferdighet (Nozick) Oppgave 2: Jeg starter med et Derek Parfit-inspirert eksempel: Nora ønsker seg et barn, og må velge om barnet skal fødes om høsten eller om våren Pliktetikk konsekvensetikk og dydsetikk konsekvensetikk - Store norske leksiko . Konsekvensetikk er en gruppe av etiske teorier der en handlings riktighet bestemmes utelukkende av handlingens konsekvenser. Etikk (fra gresk etos “sedvane, karakter, personlighet”).I dagligtalen er det vanlig å bruke ordene moral og etikk om hverandre. I filosofien pleier man å skille mellom de to ved å si at ”moral” betegner våre internaliserte og institusjonaliserte oppfatninger av hvordan vi bør handle, mens etikk betegner refleksjon over moralen eller teorier om hva moral er.

30. jan 2020 Et eksempel på en konteksteffekt er at du husker bedre på en eksamen hvis du på forhånd har lest, pugget og studert i omgivelser som ligner 

Dydsetikken er rasjonell på sin måte, men utgangspunktet er ikke vitenskapen, men "common sense". prinsippet, som for eksempel Den gylne regel) 2. Konsekvensetikk; Fokus er på konsekvensene eller resultatene av handlingen.

Konsekvensetikk eksempel

Konsekvensetikk handler om konsekvensene for handlingen er avgjørende for dens moralske status. Eksempel på dette er moralsk egoisme, det som er best å 

Konsekvensetikk eksempel

Posts about konsekvensetikk written by medisinjan.

Konsekvensetikk eksempel

Selv handlinger som drap vil kunne forsvares, hvis det dreier seg om en konkret situasjon, der et drap vil ha overveiende gode konsekvenser. Konsekvensetikk blir også kritisert på grunn av at den gir spillerom for totalitære ledere, og gjør enkeltmennesket mindre viktig. Pliktetikken spiller veldig på fornuften, og viljen til å følge regler og normer, og gir dermed lite spillerom for den enkeltes følelser, og de er det ved mange situasjoner vanskelig å skyve under teppet. Sokrates "Kvar og ein har ansvar for å ta stilling til kva som er rett og gale." Men kva er det som kan fortelje oss om ei handling er moralsk god eller moralsk dårleg?
Unionen kollektivavtal idrott

Konsekvensetikk eksempel

De som våger å kjempe mot et diktatur, bryter lovene fordi de ønsker å følge noen som er som er viktigere enn statens lover.

Det er det som skjer etterpå som jeg mener blir feil, at loven kan utnyttes.) Så konklusjonen blir at jeg forstår begge sider av denne saken, og at jeg mener det er hver enkelt situasjon som avgjør om jeg er for eller i mot Jeg skal skrive en mini bachelor oppgave før sommeren. 4000 ord på en uke. Vi har kunn fått et tema.
Palliativ vard bok
6. jan 2009 men det har også andre navn som for eksempel Aktiv dødshjelp. (her har jeg tenkt både pliktetikk og konsekvensetikk, jeg tror legen mener 

Konsekvensialisme (konsekvensetikk) Dataspillogetikk3 spo300. Etikk – Wikipedia. Etisk teori (Moralfilosofi) - PDF Free Download.


Em kylteknik

Konsekvens etisk tenkning spør etter det handlingsalternativet som gir den beste konsekvensen (Skorstad & Eide, 2013). I tilfelle med Martin kan en også argumentere for å gi medisinene med en gang fordi det kan få katastrofale følger å utsette.

Ifølge etisk egoisme er en handling riktig hvis den fører til best mulig resultat for deg selv. Hvis de beste konsekvensene for deg er å bli venn med den mest populære eleven på skolen, kan det være riktig å kjøre hjem han eller henne. Moderne pliktetikk (for eksempel Kants kategoriske imperativ) og konsekvensetikk (for eksempel Bentham og Mills nytteetikk (utilitarisme)) tar utgangspunkt i en vitenskapsideologi som har stor respekt i vår kultur.

Videoen inngår i emnet SYBA 1110 som inngår i bachelorutdanningen Sykepleie ved OsloMet.

Pliktetikken spiller veldig på fornuften, og viljen til å følge regler og normer, og gir dermed lite spillerom for den enkeltes følelser, og de er det ved mange situasjoner vanskelig å skyve under teppet. Gi eksempel på en filosof som sto/stor for konsekvensetikk. Skriv noen stikkord om filosofen. Start studying Etikk, kap 9. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Konsekvensetikk. På spørsmålet om hva som  13. jun 2016 Det er ikke vanskelig å finne desto flere eksempler, hvor konsekvensetikk ikke bare tillater, men krever, at vi utfører handlinger som slår oss som  Eksempel er plikten til å respektere andre menneskers selvbestemmelse, kombinerer pliktetikk og konsekvensetikk til fire prinsipper for medisinsk praksis. Slik vil for eksempel bruk av genmodifiserte organismer som fører til helse-. Page 27.